หัวข้อที่แนะนำ
งานวิจัย
ผู้สนับสนุน
ยินดีต้อนรับ คลิ๊ก : หน้าหลัก
ว็บไซต์ไทยออล คือ เว็บไซต์ด้านการศึกษา ที่เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีบริการศูนย์สอบออนไลน์กว่า 20 แบบที่พัฒนา script เป็นโอเพนท์ซอร์ท เช่น แบบปรนัยสิบข้อ แบบปรนัย tense แบบเฉลยทันที บทเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น php, asp, perl, java, vb, assembly, access, html, javascript และเรียบเรียงเรื่องราวที่น่าสนใจ เช่น ปฏิทินวันหยุด ข้อมูลสุขภาพ จริยธรรม วิดีโอช่วยสอน พรบ.คอมพิวเตอร์ มีบทความเป็นซีรี่และเขียนบล็อก เช่น ไอทีในชีวิตประจำวัน บล็อกเทคโนโลยี บล็อกบันเทิง บล็อกการศึกษา บล็อกลำปาง มีการเปิดให้บริการที่หลากหลาย เช่น ระบบสืบค้นเว็บไซต์ ระบบจัดอันดับเว็บไซต์
ว็บมาสเตอร์มีอาชีพหลัก เป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง และสนับสนุนงานด้านไอทีของสถาบัน ทำงานวิจัยสองด้า นคือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิจัยเพื่อท้องถิ่น เมื่อมีวิชาที่ได้รับมอบหมายในแต่ละภาคเรียนก็มักจะเรียบเรียงเนื้อหามาทำอีเลินนิ่งด้วยมูเดิ้ล หรือโฮมเพจวิชา เช่น ระบบปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ารปรับปรุงเว็บไซต์ จะปรับปรุงทุกวันเท่าที่โอกาสอำนวย หรือได้ประเด็นมาใหม่ เพราะไม่มีเว็บเพจใดที่จะไม่ปรับปรุง เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว มีเรื่องเกิดใหม่เสมอ มีประเด็นที่ต้องเพิ่มเติม หรือปรับปรุงให้ถูกต้อง ปัจจุบันเว็บไซต์มีเว็บเพจแบบสแตติกทั้งหมดเจ็ดร้อยกว่าหน้า ที่ถูกขึ้นทะเบียนไว้และวันที่ปรับปรุงกำกับแต่ละรายการ และมีเว็บเพจไซต์แม็พ ที่เคยลงทะเบียนไว้กับกูเกิ้ล ทำให้เว็บเพจที่ถูกปรับปรุงจะถูกรับรู้โดยกูเกิ้ลผ่านไซต์แม็พ
ารประเมินเว็บไซต์ ต้องมี ระบบ (System) ที่ประกอบด้วย Input Process Output และ Feedback เมื่อได้เนื้อหามาก็จะเรียบเรียงจัดเนื้อหาใหม่แล้วเผยแพร่ ผลที่ได้ก็จะมีการตอบสนองตามผู้สืบค้น ซึ่งมักพิจารณาจากค่า Pagerank หรือ Pageview ที่ถูกบันทึกผ่านผู้ให้บริการแบบ Outsource เช่น truehits.net หรือ google เมื่อแก้ไขเว็บเพจก็จะนำเข้าระบบรายงานการปรับปรุง การพัฒนาเว็บเพจทั้งหมดแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำให้เทมเพจของเว็บเพจแตกต่างกัน พัฒนาจากยุคแรก 1.0 เป็น 2.0 แล้วเป็น responsive web design ที่เว็บเพจเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์แต่ละประเภท ซึ่งพัฒนาให้รองรับอุปกรณ์ได้หลากหลายตั้งแต่ 8 มี.ค.58
icon_fbp icon_fb icon_tw icon_tiktok icon_in icon_yo icon_ln
(Validator : xhtml , css) .
ผลิตร่ม taobao นําเข้าสินค้าจากจีน เฟอร์นิเจอร์ ของพรีเมี่ยม
ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ Work at home / อาหารเสริม